Privacy in de shiatsu praktijk

Privacy is een belangrijk thema en dit geldt ook voor de privacy in de shiatsu praktijk van Bimu Shiatsu. Voor het verwerken van de online reserveringen, behandelingsverslagen en boekhouding leg ik verschillende gegevens vast. Regelgeving om hier als praktijk goed mee om te gaan staat vastgelegd in de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG).

verwijzen naar AVG en algemene voorwaarden.

 1. Wkkgz wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg.
  aangesloten bij een geschillen commissie, vanaf 1 januari zijn NVST therapeuten aangesloten bij stichting zorggeschil.
  VIM veilig incidenten melden
 2. WGBO
  privavacy verklaring
  verwerkersovereenkomst
  registervanverwerkingsactiviteiten
 3. RBCZ/TCZ  Tuchtrecht
 4. meldplicht datalekken aan autoroteit persoonsgegevens (AP)
 5. behandelingsovereenkomst