Werkwijze COVID-19 praktijk Bimu shiatsu

Onderstaand protocol dient als werkwijze binnen de praktijk van Bimu Shiatsu. Deze werkwijze is opgesteld a.h.v het adviesdocument door het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG)

Onderstaande beschreven werkwijze gaat bij het opengaan van de praktijk weer in werking.
Eventuele aanpassingen in navolging op advies van het RIVM of overheid worden op deze pagina gecommuniceerd.

Reserveren van een afspraak

Het maken van een afspraak vind nog steeds via de online agenda op de site van Bimu Shiatsu plaats. 24h voor de afspraak ontvang je een mail met een schriftelijke triagevragenlijst.

Deze triagevragenlijst is het belangrijkste middel tegen de verspreiding van het Corona virus! Het is zeer belangrijk dat je de triagevragenlijst naar waarheid invult.

Om te voorkomen dat jij als cliënt uit financiële overweging toch wilt komen hanteert Bimu Shiatsu nu een soepel afzeg-beleid. Momenteel worden er geen kosten in rekening gebracht als je last-minute je afspraak afzegt i.v.m. corona gerelateerde symptomen.

Corona symptomen bij mij als behandelaar?

Juist ik als behandelend therapeut ben zeer alert op eventuele symptomen die kunnen duiden op besmetting met het corona virus. Bij het hebben van een van de symptomen uit te triage vragenlijst staak ik direct mijn werkzaamheden.

Bij daadwerkelijke serieuze symptomen stop ik mijn werkzaamheden tot 14 dagen na de laatste dag van de symptomen en volg ik de aanbevelingen van het RIVM op.

Persoonlijk Beschermende Middelen (PBM)

Conform de richtlijnen van het RIVM (zie https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis), is het op dit moment niet noodzakelijk PBM te gebruiken bij behandeling van niet van Covid-19 verdachte cliënten, ook niet als binnen de 1,5 meter moet worden behandeld.

Dus Bimu Shiatsu maakt geen gebruik van mondmaskers of handschoenen! Mocht je hier zelf wel gebruik van willen maken dan mag dat natuurlijk.

Nogmaals voor het uitsluiten van Covid-19 verdachte cliënten maakt Bimu Shiatsu gebruik van een triagevragenlijst. Deze ontvang je 24h voor je afspraak via email en bij binnenkomst doorlopen we deze vragenlijst nogmaals. Deze vragenlijst en het bewustworden van de besproken symptomen is het belangrijkste wapen tegen de verspreidng van het corona virus.

Uiteraard kan de stellingname van het RIVM veranderen, Bimu Shiatsu houdt actuale ontwikkelingen in de gaten.

Het behandelconsult

Als client kom je zoveel mogelijk alleen, er blijft bij voorkeur niemand in de wachtruimte tijdens een behandeling. Mensen die niet alleen kunnen komen (bijv. jonge kinderen) mogen een begeleider meenemen.

Buiten de behandelruimte houden we 1,5 meter afstand van medebezoekers van het pand.

De cliënt komt vlak voor de afspraak en hoeft dus niet of zo min mogelijk te wachten.

De therapeut is reeds beschikbaar als de cliënt binnenkomt en opent zelf de deur.

Bij binnenkomst geven we geen hand, we desinfecteren onze handen of wassen deze eerst met zeep.

Bij binnenkomst doorlopen we nogmaals de triagevragen betreffende een eventuele corona besmetting.

Niezen of hoesten doe je in een papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in een prullenbak. Als dat niet mogelijk is, dan nies of hoest je in je elleboog;

Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel.

In de praktijkruimte

De massage tafel is voorzien van een badstofcover

Indien er gewerkt wordt met een hoofdsteun dan wordt deze afgedekt met een wegwerp Face-cover;

In de behandelruimte worden gebruikte materialen gescheiden in afgesloten zakken.

Tussen de afspraken

Tussen de behandelingen wordt de behandelruimte schoongemaakt en handdoeken en disposables vervangen.

Tussen de behandelingen door worden contactpunten desinfect gereinigd.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met wegwerp schoonmaakmaterialen;

Er is meer aandacht voor handenwassen voor elke nieuwe cliënt, na het hoesten en natuurlijk na een toiletbezoek.

Het toilet

Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt, indien noodzakelijk kan dit natuurlijk wel.

Zorg dat je altijd na gebruik van het toilet je handen wast met zeep.

Er zijn papieren tissues aanwezig om de handen te drogen.

Het toilet wordt dagelijks meerdere malen schoongemaakt.