Privacy Statement voor Bimu Shiatsu

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet die de wetgeving omtrent gegevens in de gehele EU regelt. In deze AVG staan verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet en belangrijk vind om aan te voldoen.

JOUW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door het Burgelijk Wetboek over de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn. Bij hoge uitzondering en na jouw expliciete toestemming bevat dit ook opgevraagde informatie afkomend van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Bimu shiatsu doet haar uiterste best om je privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat wij:

 1. zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 2. er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
 3. Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
 4. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)!

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen me jouw expliciete toestemming!
 2. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 3. Voor het anoniem gebruiken tijdens intercollegiale intervisie overleg.
 4. Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • jouw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling; 24102 Behandeling Shiatsu therapie
 • de kosten van het consult

Contact
Als je contact wilt opnemen met Bimu Shiatsu over een aspect van ons privacybeleid, gebruik je onderstaande gegevens.

Data Beheerder jelle dekkers Colvenierstraat 2 5211 AV ‘s-Hertogenbosch 0629594365 jelle@bimushiatsu.nl

Bimu Shiatsu hanteert een aanvullend Privacy Statement online voor haar online activiteiten.