Klachtenprocedure

Bimu Shiatsu streeft ernaar om goede behandelingen aan te bieden in een prettige en proffesionele omgang. Toch kan het gebeuren dat jij als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de behandeling(en).

In zo’n geval mag je mij mondeling of per e-mail (info@bimushiatsu.nl) op de hoogte brengen van je klacht. Ik probeer dan om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen.

Toch kan er de behoefte zijn om met een onafhankelijke instantie te praten of te onderzoeken of je mogelijk een klacht wilt indienen. In dit geval kun je bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris terecht.

Klacht melden via externe klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kun je bereiken via Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn.
Je kunt Quasir bereiken op de volgende drie manieren:

  1. Per mail: bemiddeling@quasir.nl, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling
  2. Per telefoon: 085-4874012
  3. Per post: Quasir, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.

De klachtenfunctionaris brengt je op de hoogte van de mogelijkheden en is hierbij onafhankelijk en onpartijdig. De klachtenfunctionaris probeert jou en de betrokkene d.m.v. bemiddeling, hoor en wederhoor bij elkaar te brengen. Informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).